Škola — Jasperův zápisník

Přejít na obsah | Přejít na menu


Google přednáška v Ostravě

Včera se u nás na VŠB-TU Ostrava konala přednáška společnosti Google. Přednášet přijeli zaměstnanci české pobočky Googlu Kateřina Holcmanová, Filip Hráček, Jiří Lenk a Petr Sadílek. Česká pobočka má celkem 9 zaměstnanců a téměř polovina tedy dojela do Ostravy.

Google logo

Jako první vystoupila Kateřina Holcmanová, která se stará o marketing v Googlu. Povykládala jakým způsobem se v Googlu marketing dělá, představila oblíbené produkty u nás a krátce se zmínila o API některých produktů včetně praktických ukázek. Zatím posledním produktem, který byl spuštěn na českém trhu, byl Street View a během několika měsíců by se v něm měla objevit i Ostrava.

Jako druhý se slova ujal Filip Hráček, který povídal o tématu „Pod pokličkou Googlu“. Nemluvil o technických detailech vyhledávače, což samozřejmě nemohl. Na začátku se věnoval nástroji Google Insights a tomu, jak se tento nástroj dá využít k podnikáni či předpovědi chřipkové epidemie (Google Flu Trends). Dalším tématem byl YouTube, o kterém dělal diplomovou práci. Uvedl několik zajímavých čísel týkajících se YouTube. Například 80% nahraného obsahu je originální uživatelský obsah, zbytek je „ukradený“, 25% jsou slideshow ze statických obrázků, nebo že každý den se na YouTube nahraje cca 350000 nových videí. Na závěr se Filip věnoval některým nástrojům z Google Labs. Za zmínku stojí například Google Squared pro hledání informací o několika objektech, kdy se výsledky zobrazí v přehledné tabulce.

Další blok přednášky měl na starosti Jiří Lenk a povídal na téma „Money, money, money“, aneb kde Google získává finance. Na začátku shrnul informace o počtu uživatelů na českém internetu. Těch bylo v roce 2008 5,1 miliónů a průměrně strávili na internetu 1 hodinu a 45 minut každý den. Dále se již zabýval reklamou, která Googlu generuje 97% příjmů (zbytek je z produktů pro firmy). Probral možnosti reklamy, nástroj AdWords.

Poslední částí přednášky byla soutěž o telefony s OS Google Android a také dotazy. Dotazů bylo poměrně hodně. Mezi zajímavost patří třeba to, že kromě České republiky existují jen 4 další země, kde Google není jedničkou na trhu (Rusko, Čína, Japonsko a Jižní Korea). Padly i otázky, které z pochopitelných důvodů nemohly být přesně zodpovězeny (Chrome OS je naplánován na 2010), některé nemohly být ani naznačeny (množství Google reklamy v ČR).

Google přednáška
Petr Sadílek, Kateřina Holcmanová, Filip Hráček a Jiří Lenk (foto www.cs.vsb.cz)

Přednáška se mně líbila, byla zajímavá a místy vtipná. Soudě podle obsazení celé auly včetně místa na schodech byla akce dost úspěšná. Další zajímavá přednáška bude 23.11.2009, kdy bude přednášet Petra Popluhárová, která pracuje v Gmail týmu v Kalifornii.

Čas 28. 10. 2009 000 13.54 Kategorie Internet, Škola Komentáře 10 komentářů

Pár školních věcí…

Nahromadil se mi na disku nějaký stuff za tento školní rok, různé semestrální projekty, referáty a podobně. Dávám to zde ke stáhnutí, třeba to někdo využije. Mělo by to být vše správně, ale je možné, že někde budou nějaké chyby.

Statistika

Celkem rozsáhlá analýza na téma Filmy a jejich diváci. Analyzoval jsem data z vlastního sociologického průzkumu, kterého se možná mnozí z vás zúčastnili. Obsahem je jak explorační analýza pro všechny statistické proměnné, tak několik pokročilejších metod z oblasti statistické indukce (test nezávislosti v kontingenční tabulce, parametrické testování).

Stáhnout: text (pdf, 2MB), analyzovaná data (xls, 100kB)

Internetové technologie

Prezentace na téma Vytváření PDF dokumentů v PHP. Mimo základní historii formátu PDF a přehledu některých možností, jak PDF v PHP vytvářet, se zabývá třídou FPDF. Konkrétně tvorbou českých fontů (jak vytvořit české fonty pouze pro středoevropské kódování, aby fonty měly přijatelnou velikost), základní příkazy, buňky, záhlaví a zápatí, pluginy a na závěr také komplexní ukázkou na příkladu fiktivní faktury.

Stáhnout: prezentace (pdf, 1MB), ukázky (zip, 2MB)

Dokumentografické informační systémy

Menší analýza sociální sítě, konkrétně vztahů mezi uživateli diskusního fóra na mém My Name Is Earl webu. Obsahem je 2D vizualizace sociální sítě, přehled různých centralit a podobně.

Stáhnout: text (pdf, 1MB), prezentace (pptx, 1MB)

Komprese dat

Implementace několika základních kompresních algoritmů, konkrétně Run-length encoding (RLE), Burrows-Wheeler transformace (BWT) a Lempel-Ziv-Welch (LZW). Projekt je implementován v PHP ve formě didaktické pomůcky.

Stáhnout: text (pdf, 1MB), prezentace (pdf, 1MB), zdrojáky (zip, 2MB)

Elektronické publikování

Prezentace na téma Nástroje pro tvorbu fontů, obsahuje základní přehled nástrojů pro tvorbu a správu fontů. Vytvořeno v LaTeXu (Beamer).

Stáhnout: prezentace (pdf, 500kB), zdroják (zip, 500kB)

Vývoj webových aplikací v .NET

Jednoduchá webová aplikace v ASP.NET, obsahuje práci s daty pomocí ADO.NET, veškeré metody jsou programovány ručně, dále práci s XML, tvorbu vlastních ovládacích prvků (Custom Control, WebControl, Composite Control), vlastní validátor a další.

Stáhnout: zdroják (zip, 2MB)

Čas 4. 6. 2009 000 20.23 Kategorie Škola Komentáře Žádný komentář

PHP vs. ASP.NET

ASP.NET jsem doposud neměl žádné zkušenosti a ani jsem neměl žádnou potřebu se jím zabývat, jelikož pro tvorbu internetových aplikací používám hlavně PHP. Tento semestr jsem však ve škole absolvoval předmět Vývoj webových aplikací v .NET, kde jsme se s touto problematikou docela dobře seznámili a zároveň jsme si v našem teamu zvolili ASP.NET jako platformu, ve které se implementoval projekt v dalším předmětu. Jaké jsou tedy moje osobní zkušenosti s touto technologií?

PHP vs. ASP.NET

V úvodu musím zmínit to, že nebudu psát nějaké komplexní srovnání (těch je na netu dost), ale spíše jen krátce zmíním, co se mi líbilo. Taky se to asi ani nedá moc srovnávat, protože PHP je scriptovací jazyk a ASP.NET je celý framework s možností programovat v C#, VB.NET a dalších…

Nejvíce se mi líbila rychlost, jakou lze vytvořit či naprogramovat různé úlohy. Spousta věcí se dá „naklikat“ přímo ve Visual Studiu a pak jen případné drobnosti dopsat např. v C#. Typickým příkladem je třeba stránka, na které bude kompletní správa databázové tabulky, tzn. výpis, přidávání, editace a mazání záznamů. Tento úkol se dá zvládnout do 5 minut. Stačí na stránku vložit GridView, DetailsView, vše propojit s SqlDataSourcem, přidat validátory, upravit vzhled a případně navolit další parametry a je hotovo.

Další věcí, která se mi líbila, jsou Master Pages a obecně tvorba vizuálních stylů aplikace. Master Page je stránka, na které navolíme ovládací a jiné prvky (menu, hlavičky, patičky), které se budou vyskytovat na všech stránkách. Pomocí Content Place Holder komponenty nadefinujeme, kde se má nacházet obsah stránky a následně tuto Master Page přiřadíme všem ostatním stránkám. Tím máme layout definován v Master Page a v jednotlivých stránkách už se neřeší.

Celkem prakticky je vyřešena i tvorba AJAX aplikací. Taky je to hodně „klikačka“, na stránku vložíme třeba UpdatePanel a v rámci něho přidáme určité ovládací prvky (tlačítka, text boxy, labely) a kompilátor se sám postará o to, aby to běželo jako AJAX.

Z dalších věcí už jen krátce vyjmenuju, co mě zaujalo. Byly to třeba validátory, pomocí kterých můžeme jednoduše kontrolovat data zadaná uživatelem do textových polí (nutnost vyplnit, kontrola podle regulárního výrazu, atd…). Pomocí SiteMapy lze zase efektivně udělat navigace na stránkách. Zajímavé je také generování výstupu podle cílového prohlížeče / zařízení. Aplikace pozná například prohlížeč a přizpůsobí mu výstup (prohlížeči bez podpory CSS vyrenderuje variantu bez použití CSS atd…) Kapitolou samo o sobě je IDE pro vývoj ASP.NET stránek – Microsoft Visual Studio 2008, ve kterém se velice pěkně pracuje.

Implementace projektu v Microsoft Visual Studio 2008
Implementace projektu v Microsoft Visual Studio 2008

Asi bych měl uvést i nějaké zápory, ale žádných jsem si nevšiml, nebo mě teď nenapadají. Snad jen kód, který ASP.NET stránky mají, je trochu šílený (hodně dlouhé identifikátory, všude samý JavaScript atd…) ale na druhou stranu je validní a funkční…

Závěr

Jak už jsem ale říkal, PHP je scriptovací jazyk a ASP.NET je celý framework. Spousta uvedených features by asi šla doplnit i do PHP prostřednictvím různých frameworků a knihoven.

ASP.NET na mě zapůsobilo hodně dobrým dojmem, i navzdory tomu, že jsem dlouholetý „pé-há-pé-čkář“. Zatím asi nebudu odcházet od PHP, ale rád bych se alespoň trochu věnoval i ASP.NET, protože myslím, že tato technologie je hodně perspektivní…

Čas 20. 12. 2008 000 13.44 Kategorie Programování, Škola Komentáře 2 komentářů

ACM Student Research Competition 2008

Koncem listopadu (27.10.2008) jsem se zúčastnil se svou bakalářskou prací finále soutěže ACM Student Research Competition 2008 (SRC) v Praze. Jedná se o soutěž IT projektů studentů, jednotlivců i týmů, bakalářského nebo inženýrského studia českých a slovenských univerzit. Soutěž již 6. rokem organizuje Czech ACM Chapter po vzoru obdobné soutěže pořádané organizací ACM v USA. Cílem je podpořit výzkum studentů a umožnit jim konfrontovat své výsledky s výsledky studentů jiných univerzit.

ACM Student Research Competition 2008

Finále se konalo v zasedací místnosti FEL ČVUT a dostalo se na něj celkem 9 prací, 5 z českých a 4 ze slovenských univerzit. Pokud jsem správně počítal, tak 3 práce byly bakalářské, zbytek inženýrské, 2 týmové a zbytek práce jednotlivců. Každý student nebo tým měl 20 minut na prezentaci své práce ostatním a zodpovězení případných dotazů. Prezentace probíhaly ve dvou blocích, dopoledním a odpoledním a porota na konci rozhodla o výsledném pořadí.

Já při prezentaciPorota a finalisté
Já při prezentaci. Porota a finalisté. (Foto Mária Bieliková)

Očíslované byly jen první 4 místa, mezi které jsem se nedostal. Všechny ostatní práce (včetně mé) skončily na 5. místě. To, že jsem nevyhrál, mi vůbec nevadí. Beru za velký úspěch už to, že jsem se dostal mezi 9 nejlepších prací z českých a slovenských univerzit.

Ceny od MicrosoftuZávěrečné hromadné foto
Ceny od Microsoftu. Závěrečné hromadné foto. (Foto Mária Bieliková)

Vítězné práce byly hodně povedené, pro první 2 („Intelligent Household: Energy Consumption Manager“ a „Fast Packet Classification Using Perfect Hash Functions“) jsem hlasoval v hlasování publika a shodl jsem se tak s odbornou porotou. Všechny prezentace si můžete prohlédnout na domovské stránce soutěže.

Ceny od MicrosoftuNa závěr ještě trochu humoru. Když už jsem byl v Praze, tak jsem obešel několik zajímavých míst, mezi kterými nechybělo nákupní centrum Palladium. Jedná se o největší (prý) nákupní středisko v České republice a také patří mezi jedno z největších v Evropě. Nejvíce mě zde pobavily originální toalety s názvem The Toilet Play, které vidíte na fotce vpravo (foto E®ik). Jedná se o sérii fotografií žen v životní velikosti od mladé české fotografky Zuzany Panské, které svým námětem působí ve spojení s toaletami velmi komicky.

Čas 7. 12. 2008 000 18.40 Kategorie Osobní, Škola Komentáře Žádný komentář

Screencast – rozpoznávání obrazů (mincí) v PHP

Jak jsem psal již minulý týden, má bakalářská práce měla název Internetový katalog pro rozpoznávání oběžných a pamětních mincí a medailí.

Nyní jsem připravil cca 7 minutový screencast (video), ve kterém představím celou mou práci. Úvod se věnuje internetovému katalogu mincí a zbytek pak samotnému rozpoznávání mincí včetně praktických ukázek. Vyhledávání mincí, které je ve screencastu vidět, probíhá realtime v katalogu s 358 fotografiemi mincí. Video spustíte klepnutím na následující obrázek, velikost je asi 25MB. Omluvte horší kvalitu zvuku, jelikož nemám moc kvalitní mikrofon.

Screencast - BC
Přehrát screencast

Zde je ještě několik screenshotů z výsledné aplikace:

Internetový katalog mincí - úvodní stránkaInternetový katalog mincí - katalogový list minceInternetový katalog mincí - administrace
Internetový katalog mincí - výsledek vyhledáváníInternetový katalog mincí - výsledek vyhledáváníInternetový katalog mincí - výsledek vyhledávání

Na závěr bych chtěl doplnit, že v této práci budu pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Následující vývoj by se dal shrnout do několika oblastí:

  • Návrh a implementace sofistikovanějšího vyhledávacího systému, který bude nezávislý vůči rotacím (současný způsob je také nezávislý, ale jedná se spíše o brute force metodu). Například porovnávání tvarů reprezentovanými ve vektorech atd…
  • Doplnění systému o automatickou detekci mince ve fotografii. V současnosti je tento problém řešen manuálně pomocí JavaScriptové aplikace, jelikož mince mohou být v ochranných pouzdrech různých tvarů, což znesnadňuje zautomatizovaní tohoto výběru.

Čas 19. 6. 2008 000 21.22 Kategorie Škola Komentáře 9 komentářů