ZPG projekt 2 - ukázka stínování

V tomto prohlížeči nelze applet spustit.

Uživatelská dokumentace

Klepnutím do plátna a tažením myši se provede natočení kamery. Kolečkem myší je možné zoomovat a pravým tlačítkem lze posunovat plátno. Ukázkovou scénu lze nechat vykreslit s použitím 2 různých metod stínování.

Popis významu tlačítek v panelu Stínování

Popis významu tlačítek v panelu Barvy

Popis významu tlačítek v panelu Nastavení

Metody stínování

Konstantní

Jednoduchá a rychlá metoda stínování prostorových objektů. Použití převážně pro stínování rovinných ploch.

Algoritmus vezme normálu plochy, zjistí barvu (například pomocí Phongova osvětlovacího modelu) a touto barvou obarví všechny pixely dané plochy.

Nevýhody: celá plocha má stejnou barvu, špatné odlesky, u složitějších objektů jde poznat, že je objekt složen z menších plošek (polygonů)

Výhody: rychlost

Gouraudovo

Tato metoda je vhodná pro stínování objektů, které se skládají z množiny menších plošek (polygonů). Vymyslel ji H. Gouraud.

Algoritmus zjistí normály všech 3 vrcholů (I1, I2, I3) jednotlivých plošek. Z těchto normál vypočítá např. pomocí Phongova osvětlovacího modelu barvu jednotlivých vrcholů. Pixely na hranách mezi jednotlivými vrcholy (I1, I2, I3) obarvíme vypočítanou (interpolovanou) barvou. Poté budeme plochu procházet po řádcích a pomocí lineární interpolace zjistíme barvy pixelů mezi dvěma body na hranách plochy (Ia, Ib).

Gouraudovo

Výhody: plynulé stínování i zakřivených objektů

Nevýhody: Méně kvalitní odlesky

O programu

Název: Ukázkový program zaměřený na stínování
Zadání: Program bude demonstrovat konstantní a Gouraudovu metodu stínování. Bude možné měnit barvy jednotlivých částí scény, atd...
Autor: Petr Kašpar
Login: KAS265
Ak. rok: 2007/2008
Předmět: ZPG
Dokumentace: link

Seznam potřebných souborů:

Požadavky: